Tallers

Normes d’Inscripció a tallers

  • És requisit indispensable estar inscrit prèviament al Congrés per a poder efectuar la seva inscripció a tallers.
  • Els Tallers estan limitats en places, segons el format de cada activitat o característiques de la sala. Per això, a la inscripció a talleres es respectarà estrictament l’ordre d’inscripció per a l’assignació de places.
  • La inscripció online es realitzarà únicament a través de la pàgina web: http://congresosemergencatalunya.com/index.php?seccion=areaPersonal&subSeccion=login fins el dia 14 de Juny de 2017. Només es realitzarà la inscripció online a través de l’àrea personal a una de les 3 sessions del Taller: Beneficis del Te.
  • Els congressistes podran visualitzar el taller al que s’han inscrit, a través de l’àrea personal ubicada a la pàgina web del Congreso: http://congresosemergencatalunya.com/index.php?seccion=areaPersonal&subSeccion=login i a les llistes d’admesos que es col·locaran a les portes de les sales on es faci el taller. Consulti la pàgina web per a actualitzacions al respecte.
  • La Secretaria Tècnica es reserva el dret de fer els canvis oportuns. L’informem que un cop inscrit als tallers seleccionats aquests no podran ser modificats des de la pàgina web. Si desitja fer algun canvi, enviï la seva petició a sgonzalez@apcongress.es
  • La entrada a les sales dels tallers amb inscripció prèvia es realitzarà a la hora indicada al programa científic o senyalització que modifiqui aquest horari per necessitats organitzatives. Si una cop transcorreguts cinc (5) minuts de la hora d’inici del taller les persones inscrites en la llista d’espera no estan presents a l’accés a la sala, es donarà pas a aquells congressistes que tot i no estar inscrits tinguin interès en assistir-hi, quedant anul·lades totes les inscripcions que a la hora d’inici de l’activitat no es trobin presents.
  • Per a qualsevol consulta o dubte respecte a la política de tallers, pot consultar-la a sgonzalez@apcongress.es o al telèfon de la Secretaria Tècnica (958203511).

 

Nota 1: Una cop que el taller estigui complert, la inscripció online al taller es tancarà. Places disponibles, 25 por cada sessió del taller.

Nota 2: Es de degut compliment l’assistència al 100% de las activitats.

Nota 3: L’informem que les denominacions Sessió 1, Sessió 2 i Sessió 3 de les activitats que conformen el programa, són repeticions de la mateixa activitat realitzades en diferents franges horàries; no es tracta d’activitats diferents, por lo que només poden inscriure’s a una de les sessions. En cas d’inscriure’s en 2 o 3 sessions la Secretaria Tècnica podrà donar de baixa una de las inscripcions.